Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet.

Plany klas

» 1 A » 1 B » 1 C » 1 D » 2 A » 2 B » 2 C » 2 D » 3 A » 3 B » 3 C » 3 D

Klasa 1 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 muzyka
1 A muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
1 A plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf1)
chemia
1 A - Kajsztura T. (102)
informatyka
1 A inf. 1 - Galas G. (15)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
08:55-09:40 wos
1 A - Zubek K. (207)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf1)
geografia
1 A - Budzik A. (105)
zajęcia techniczne
1 A - Galas G. (203)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
09:50-10:35 matematyka
1 A - Szwejda K. (105)
historia
1 A - Zubek K. (207)
historia
1 A - Zubek K. (207)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (203)
10:45-11:30 fizyka
1 A - Galisz A. (102)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (206)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (202)
matematyka
1 A - Szwejda K. (103)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
11:45-12:30 biologia
1 A - Smol H. (103)
matematyka
1 A - Szwejda K. (104)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
matematyka
1 A - Szwejda K. (104)
chemia
1 A - Kajsztura T. (102)
12:45-13:30 religia
1 A rel. kat. - Binda S. (201)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 A op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
j.polski
1 A - Krzysiek W. (207)
wf
1 A - Dybczyński K. (wf2)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (106)
j.polski
1 A - Krzysiek W. (204)
13:40-14:25 j.polski
1 A - Krzysiek W. (206)
j.polski
1 A - Krzysiek W. (207)
religia
1 A rel. kat. - Binda S. (103)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 A op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
wdż
1 A - Zubek K. (207)
14:35-15:20 wf
1 A - Dybczyński K. (wf1)
religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
informatyka
1 A inf. 2 - Galas G. (15)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
zajęcia z wychowawcą
1 A - Dybczyński K. (206)
15:30-16:15 wf
1 A - Dybczyński K. (wf1)
religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 1 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 chemia
1 B - Kajsztura T. (102)
j.polski
1 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
08:55-09:40 matematyka
1 B - Szwejda K. (105)
historia
1 B - Zubek K. (207)
matematyka
1 B - Szwejda K. (103)
matematyka
1 B - Szwejda K. (103)
informatyka
1 B inf. 2 - Galas G. (15)
09:50-10:35 j.polski
1 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
chemia
1 B - Kajsztura T. (105)
wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
wos
1 B - Zubek K. (207)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (203)
10:45-11:30 historia
1 B - Zubek K. (207)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (206)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (202)
wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
religia
1 B - Binda S. (103)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
11:45-12:30 wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
geografia
1 B - Budzik A. (105)
biologia
1 B - Smol H. (103)
j.polski
1 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
matematyka
1 B - Szwejda K. (104)
12:45-13:30 wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
j.polski
1 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
fizyka
1 B - Galisz A. (102)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.angielski
1 AB j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (106)
muzyka
1 B muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
1 B plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
13:40-14:25 religia
1 B - Binda S. (201)
zajęcia z wychowawcą
1 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
informatyka
1 B inf. 1 - Galas G. (15)
zajęcia techniczne
1 B - Galas G. (102)
14:35-15:20 j.niemiecki
1 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
15:30-16:15
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 1 C - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 informatyka
1 C inf. 1 - Chrapek K. (15)
wos
1 C - Swoboda I. (203)
informatyka
1 C inf. 2 - Chrapek K. (15)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
matematyka
1 C - Włosińska G. (106)
matematyka
1 C - Włosińska G. (106)
08:55-09:40 muzyka
1 C muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
1 C plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
historia
1 C - Swoboda I. (203)
matematyka
1 C - Włosińska G. (106)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
biologia
1 C - Smol H. (103)
09:50-10:35 j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
j.polski
1 C - Walczak A. (205)
fizyka
1 C - Galisz A. (102)
10:45-11:30 religia
1 C rel. kat. - Binda S. (201)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 C op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
matematyka
1 C - Włosińska G. (106)
wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
historia
1 C - Swoboda I. (203)
chemia
1 C - Kajsztura T. (102)
11:45-12:30 wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
j.polski
1 C - Walczak A. (205)
j.polski
1 C - Walczak A. (205)
zajęcia techniczne
1 C - Galas G. (207)
zajęcia z wychowawcą
1 C - Smol H. (103)
12:45-13:30 wf
1 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
1 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
geografia
1 C - Budzik A. (105)
wdż
1 C - Swoboda I. (203)
religia
1 C rel. kat. - Binda S. (103)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 C op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
13:40-14:25 j.polski
1 C - Walczak A. (205)
chemia
1 C - Kajsztura T. (102)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
14:35-15:20
15:30-16:15
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 1 D - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 informatyka
1 D inf. 2 - Chrapek K. (15)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
muzyka
1 D muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
1 D plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
j.polski
1 D - Walczak A. (205)
08:55-09:40 informatyka
1 D inf. 1 - Chrapek K. (15)
matematyka
1 D - Włosińska G. (106)
historia
1 D - Swoboda I. (203)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
matematyka
1 D - Włosińska G. (106)
09:50-10:35 j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
matematyka
1 D - Włosińska G. (106)
wf
1 D - Krzyżanowska M. (wf1)
zajęcia techniczne
1 D - Galas G. (202)
10:45-11:30 matematyka
1 D - Włosińska G. (106)
chemia
1 D - Kajsztura T. (102)
j.polski
1 D - Walczak A. (205)
wf
1 D - Krzyżanowska M. (wf1)
biologia
1 D - Smol H. (103)
11:45-12:30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 D op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
religia
1 D rel. kat - Binda S. (201)
wf
1 D - Krzyżanowska M. (wf2)
fizyka
1 D - Galisz A. (102)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
1 D op. wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
religia
1 D rel. kat - Binda S. (103)
historia
1 D - Swoboda I. (203)
12:45-13:30 chemia
1 D - Kajsztura T. (106)
wf
1 D - Krzyżanowska M. (wf2)
geografia
1 D - Budzik A. (105)
j.polski
1 D - Walczak A. (205)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
1 CD j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
13:40-14:25 zajęcia z wychowawcą
1 D - Galisz A. (102)
j.polski
1 D - Walczak A. (205)
j.niemiecki
1 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
wos
1 D - Swoboda I. (203)
14:35-15:20 religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 2 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 historia
2 A - Zubek K. (207)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
wos
2 A - Zubek K. (207)
informatyka
2 A inf. 1 - Galas G. (15)
j.niemiecki
2 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
08:55-09:40 matematyka
2 A - Filusz M. (104)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
matematyka
2 A - Filusz M. (104)
j.polski
2 A - Krzysiek W. (105)
09:50-10:35 muzyka
2 A muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
2 A plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
fizyka
2 A - Galisz A. (102)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
zajęcia z wychowawcą
2 A - Galas G. (203)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
10:45-11:30 biologia
2 A - Smol H. (103)
historia
2 A - Zubek K. (207)
j.polski
2 A - Krzysiek W. (203)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (105)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
11:45-12:30 j.polski
2 A - Krzysiek W. (206)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
matematyka
2 A - Filusz M. (104)
geografia
2 A - Budzik A. (105)
zajęcia artystyczne
2 A - Gawron-Gaszczyk A. (201)
12:45-13:30 j.polski
2 A - Krzysiek W. (206)
zajęcia techniczne
2 A - Galas G. (201)
informatyka
2 A inf. 2 - Galas G. (15)
j.niemiecki
2 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
religia
2 A - Studziński J. (207)
biologia
2 A - Smol H. (103)
13:40-14:25 chemia
2 A - Kajsztura T. (106)
religia
2 A - Studziński J. (104)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
matematyka
2 A - Filusz M. (104)
14:35-15:20 wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
j.polski
2 A - Krzysiek W. (207)
wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
wdż
2 A - Zubek K. (207)
15:30-16:15 wf
2 A - Krzyżanowska M. (wf2)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 2 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
fizyka
2 B bez ind. - Galisz A. (102)
j.polski
2 B bez ind. - Walczak A. (205)
matematyka
2 B bez ind. - Filusz M. (104)
j.niemiecki
2 AB j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
08:55-09:40 wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
j.polski
2 B bez ind. - Walczak A. (205)
matematyka
2 B bez ind. - Filusz M. (104)
historia
2 B bez ind. - Zubek K. (207)
j.polski
2 B bez ind. - Walczak A. (205)
09:50-10:35 historia
2 B bez ind. - Zubek K. (207)
matematyka
2 B bez ind. - Filusz M. (104)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
zajęcia artystyczne
2 B - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
2 B plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
muzyka
2 B muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
10:45-11:30 matematyka
2 B bez ind. - Filusz M. (104)
religia
2 B rel.kat. - Studziński J. (203)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 B op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
zajęcia z wychowawcą
2 B - Zubek K. (207)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (105)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (202)
wos
2 B bez ind. - Zubek K. (207)
11:45-12:30 j.polski
2 B bez ind. - Walczak A. (205)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.P - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 AB j. ang./j.niem.Z - Nikścin B. (206)
zajęcia techniczne
2 B - Galas G. (15)
j.polski
2 B bez ind. - Walczak A. (205)
wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
12:45-13:30 biologia
2 B bez ind. - Smol H. (103)
biologia
2 B bez ind. - Smol H. (103)
j.niemiecki
2 AB j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
chemia
2 B bez ind. - Kajsztura T. (102)
wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
13:40-14:25 informatyka
2 B inf. 1 - Galas G. (15)
informatyka
2 B inf. 2 - Galas G. (15)
geografia
2 B bez ind. - Budzik A. (105)
14:35-15:20 etyka
2 B etyka - Binda S. (105)
religia
2 B rel.kat. - Studziński J. (106)
15:30-16:15
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 2 C - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (206)
matematyka
2 C - Włosińska G. (106)
biologia
2 C - Smol H. (103)
religia
2 C rel. kat. - Studziński J. (207)
08:55-09:40 wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
zajęcia artystyczne
2 C - Gawron-Gaszczyk A. (201)
plastyka
2 C plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
muzyka
2 C muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
matematyka
2 C - Włosińska G. (106)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (203)
j.niemiecki
2 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
09:50-10:35 j.polski
2 C - Walczak A. (205)
matematyka
2 C - Włosińska G. (106)
chemia
2 C - Kajsztura T. (102)
j.niemiecki
2 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.polski
2 C - Walczak A. (205)
10:45-11:30 j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (206)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.polski
2 C - Walczak A. (205)
geografia
2 C - Budzik A. (105)
j.polski
2 C - Walczak A. (205)
matematyka
2 C - Włosińska G. (106)
11:45-12:30 fizyka
2 C - Galisz A. (102)
zajęcia techniczne
2 C - Galas G. (201)
historia
2 C - Swoboda I. (203)
wos
2 C - Swoboda I. (203)
wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
12:45-13:30 historia
2 C - Swoboda I. (203)
zajęcia z wychowawcą
2 C - Swoboda I. (203)
j.polski
2 C - Walczak A. (205)
informatyka
2 C inf. 2 - Galas G. (15)
wf
2 BC wf dz. - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
2 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
13:40-14:25 wdż
2 C - Swoboda I. (203)
biologia
2 C - Smol H. (103)
14:35-15:20 informatyka
2 C inf. 1 - Galas G. (15)
religia
2 C rel. kat. - Studziński J. (104)
religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 2 D - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 matematyka
2 D - Włosińska G. (106)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (202)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (206)
j.polski
2 D - Krzysiek W. (206)
j.polski
2 D - Krzysiek W. (204)
j.polski
2 D - Krzysiek W. (105)
08:55-09:40 zajęcia z wychowawcą
2 D - Włosińska G. (106)
fizyka
2 D - Galisz A. (102)
j.polski
2 D - Krzysiek W. (206)
religia
2 D rel. kat. - Studziński J. (102)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 D op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (203)
j.niemiecki
2 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
09:50-10:35 biologia
2 D - Smol H. (103)
j.polski
2 D - Krzysiek W. (204)
geografia
2 D - Budzik A. (105)
j.niemiecki
2 CD j. ang./j.niem.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
wf
2 D - Dybczyński K. (wf1)
10:45-11:30 j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.Z - Mrowiec A. (206)
j.angielski
2 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
zajęcia techniczne
2 D - Galas G. (201)
matematyka
2 D - Włosińska G. (106)
matematyka
2 D - Włosińska G. (106)
wf
2 D - Dybczyński K. (wf1)
11:45-12:30 wos
2 D - Swoboda I. (203)
wf
2 D - Dybczyński K. (wf1)
zajęcia artystyczne
2 D - Gawron-Gaszczyk A. (201)
chemia
2 D - Kajsztura T. (102)
matematyka
2 D - Włosińska G. (106)
12:45-13:30 informatyka
2 D inf. 2 - Galas G. (15)
wf
2 D - Dybczyński K. (wf1)
biologia
2 D - Smol H. (103)
historia
2 D - Swoboda I. (203)
religia
2 D rel. kat. - Studziński J. (106)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
2 D op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
13:40-14:25 historia
2 D - Swoboda I. (203)
plastyka
2 D plastyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
muzyka
2 D muzyka - Gawron-Gaszczyk A. (201)
14:35-15:20 informatyka
2 D inf. 1 - Galas G. (15)
religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
1-2 AD-CD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 3 A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 wdż
3 A - Salachna-Brzoza L. (203)
zajęcia artystyczne
3 A - Gawron-Gaszczyk A. (201)
wf
3 A - Krzyżanowska J. (wf1)
matematyka
3 A - Szwejda K. (105)
fizyka
3 A - Galisz A. (102)
08:55-09:40 j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (105)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
wf
3 A - Krzyżanowska J. (wf1)
j.polski
3 A - Wojciech-Kuboszek I. (204)
j.polski
3 A - Wojciech-Kuboszek I. (204)
09:50-10:35 wf
3 A - Krzyżanowska J. (wf1)
wos
3 A - Salachna-Brzoza L. (103)
historia
3 A - Swoboda I. (203)
j.polski
3 A - Wojciech-Kuboszek I. (204)
biologia
3 A - Smol H. (103)
10:45-11:30 wf
3 A - Krzyżanowska J. (wf1)
matematyka
3 A - Szwejda K. (105)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Trojok K. (206)
fizyka
3 A - Galisz A. (102)
matematyka
3 A - Szwejda K. (204)
11:45-12:30 geografia
3 A - Budzik A. (105)
j.polski
3 A - Wojciech-Kuboszek I. (204)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf2)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
12:45-13:30 matematyka
3 A - Szwejda K. (104)
chemia
3 A - Kajsztura T. (102)
matematyka
3 A - Szwejda K. (104)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf1)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf2)
geografia
3 A - Budzik A. (105)
13:40-14:25 j.polski
3 A - Wojciech-Kuboszek I. (204)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf1)
historia
3 A - Swoboda I. (203)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf1)
14:35-15:20 religia
3 A - Studziński J. (104)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf1)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 A - Chrapek K. (201)
wf
3 A wf 1 - Krzyżanowska J. (wf2)
wf
3 A wf 2 - Krzyżanowska M. (wf1)
15:30-16:15 zajęcia z wychowawcą
3 A - Krzyżanowska J. (205)
religia
3 A - Studziński J. (207)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 3 B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 biologia
3 B - Smol H. (103)
wdż
3 B - Salachna-Brzoza L. (103)
historia
3 B - Zubek K. (207)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf1)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
j.polski
3 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
08:55-09:40 j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (105)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
j.polski
3 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf1)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
fizyka
3 B - Galisz A. (201)
09:50-10:35 wos
3 B - Salachna-Brzoza L. (203)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
matematyka
3 B - Szwejda K. (103)
matematyka
3 B - Szwejda K. (103)
matematyka
3 B - Szwejda K. (104)
10:45-11:30 matematyka
3 B - Szwejda K. (105)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Trojok K. (206)
j.polski
3 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
zajęcia artystyczne
3 B - Gawron-Gaszczyk A. (201)
11:45-12:30 j.polski
3 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
chemia
3 B - Kajsztura T. (102)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
fizyka
3 B - Galisz A. (106)
j.niemiecki
3 AB j.ang./j.niem.gr.Z - Trojok K. (206)
j.angielski
3 AB j.ang./j.niem.gr.P - Mrowiec A. (202)
12:45-13:30 j.polski
3 B - Wojciech-Kuboszek I. (204)
matematyka
3 B - Szwejda K. (104)
zajęcia z wychowawcą
3 B - Gawron-Gaszczyk A. (201)
geografia
3 B - Budzik A. (105)
historia
3 B - Zubek K. (207)
13:40-14:25 religia
3 B rel.kat. - Studziński J. (104)
geografia
3 B - Budzik A. (105)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 B - Chrapek K. (201)
14:35-15:20 religia
3 B rel.kat. - Studziński J. (207)
religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 3 C - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 matematyka
3 C - Filusz M. (104)
matematyka
3 C - Filusz M. (104)
zajęcia z wychowawcą
3 C - Filusz M. (104)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf1)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
biologia
3 C - Smol H. (103)
08:55-09:40 wos
3 C - Salachna-Brzoza L. (203)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 C - Chrapek K. (15)
j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (207)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (202)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf1)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf2)
religia
3 C rel.kat. - Studziński J. (207)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
09:50-10:35 chemia
3 C - Kajsztura T. (102)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
matematyka
3 C - Filusz M. (104)
fizyka
3 C - Galisz A. (102)
j.polski
3 C - Wojciech-Kuboszek I. (204)
10:45-11:30 j.polski
3 C - Wojciech-Kuboszek I. (204)
wf
3 BC wf dz. - Krzyżanowska M. (wf2)
wf
3 BC wf ch. - Dybczyński K. (wf1)
zajęcia artystyczne
3 C - Gawron-Gaszczyk A. (201)
matematyka
3 C - Filusz M. (104)
matematyka
3 C - Filusz M. (104)
11:45-12:30 j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (104)
historia
3 C - Swoboda I. (203)
j.polski
3 C - Wojciech-Kuboszek I. (204)
j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 CD j ang./j niem.Z - Trojok K. (206)
geografia
3 C - Budzik A. (105)
12:45-13:30 fizyka
3 C - Galisz A. (102)
j.niemiecki
3 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (202)
j.polski
3 C - Wojciech-Kuboszek I. (204)
j.polski
3 C - Wojciech-Kuboszek I. (204)
historia
3 C - Swoboda I. (203)
13:40-14:25 geografia
3 C - Budzik A. (105)
j.niemiecki
3 CD j ang./j niem.Z - Trojok K. (206)
religia
3 C rel.kat. - Studziński J. (207)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 C op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
j.niemiecki
3 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
14:35-15:20 religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05

Klasa 3 D - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
08:00-08:45 fizyka
3 D bez n.ind. - Galisz A. (105)
historia
3 D bez n.ind. - Zubek K. (207)
geografia
3 D bez n.ind. - Budzik A. (105)
j.polski
3 D bez n.ind. - Walczak A. (205)
wf
3 D - Krzyżanowska J. (wf1)
08:55-09:40 chemia
3 D bez n.ind. - Kajsztura T. (102)
wos
3 D bez n.ind. - Salachna-Brzoza L. (103)
j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (207)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (202)
j.polski
3 D bez n.ind. - Walczak A. (205)
wf
3 D - Krzyżanowska J. (wf1)
09:50-10:35 matematyka
3 D bez n.ind. - Filusz M. (104)
j.polski
3 D bez n.ind. - Walczak A. (205)
zajęcia artystyczne
3 D bez n.ind. - Gawron-Gaszczyk A. (201)
matematyka
3 D bez n.ind. - Filusz M. (104)
religia
3 D rel.kat. - Studziński J. (207)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 D op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
10:45-11:30 j.polski
3 D bez n.ind. - Walczak A. (205)
matematyka
3 D bez n.ind. - Filusz M. (104)
matematyka
3 D bez n.ind. - Filusz M. (104)
religia
3 D rel.kat. - Studziński J. (207)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
3 D op-wych. - Wawrzyczek L. (świetlica)
j.polski
3 D bez n.ind. - Walczak A. (205)
11:45-12:30 j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (104)
fizyka
3 D bez n.ind. - Galisz A. (103)
wf
3 D - Krzyżanowska J. (wf1)
j.angielski
3 CD j. ang./j.niem.P - Nikścin B. (202)
j.niemiecki
3 CD j ang./j niem.Z - Trojok K. (206)
historia
3 D bez n.ind. - Zubek K. (207)
12:45-13:30 geografia
3 D bez n.ind. - Budzik A. (105)
j.niemiecki
3 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
j.angielski
3 CD j ang./j niem.Z - Mrowiec A. (202)
wf
3 D - Krzyżanowska J. (wf1)
edukacja dla bezpieczeństwa
3 D bez n.ind. - Chrapek K. (201)
matematyka
3 D bez n.ind. - Filusz M. (104)
13:40-14:25 biologia
3 D bez n.ind. - Smol H. (103)
j.niemiecki
3 CD j ang./j niem.Z - Trojok K. (206)
zajęcia z wychowawcą
3 D - Budzik A. (105)
j.niemiecki
3 CD j. ang./j.niem.P - Trojok K. (206)
14:35-15:20 religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
15:30-16:15 religia
3 BCD rel. ew. - Macura K. (106)
16:25-17:10
17:20-18:05