godlo polski.svg „JAKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY, TAKI LOS PAŃSTWA” - Isokrates

Regulamin konkursu

  "Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie"

REGULAMIN KONKURSU "STRUMIEŃSKA ŻABA"

1. Konkurs obejmuje dwa etapy - eliminacje szkolne oraz etap finałowy.
2. W konkursie uczestniczą uczniowie gimnazjów powiatu cieszyńskiego - po trzy osoby wyłonione w drodze eliminacji szkolnych.
3. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu i zastrzega sobie większą liczbę startujących (6 uczniów).
4. Tekst dyktanda przygotowuje niezależny autor, niezwiązany z organizatorem.
5. Wynik dyktanda finałowego decyduje o kolejności miejsc. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje mniejsza ilość błędów ortograficznych I stopnia (rz, ż, ó, u, ch, h, wielka/mała litera, "nie" - razem/osobno), a później II stopnia (pozostałe rodzaje błędów, dzielenie wyrazów oraz błędy graficzne).
6. Dyktando oceniane jest według następujących zasad:
- błąd ortograficzny I lub II stopnia - 1 pkt. karny
- błąd interpunkcyjny lub błąd literowy  - 1/4 p. karnego
- Wszelkie niejasności związane z odczytaniem liter rozpatrywane są na niekorzyść ucznia.
7. Kolejność miejsc ustalana jest od najmniejszej do największej liczby popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.
8. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują statuetki: Złotą, Srebrną i Brązową  Żabę, 10 najlepszych uczniów otrzymuje nagrody rzeczowe.
9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja kierowana przez dyrektora Gimnazjum w Strumieniu.
10.  Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnej stronie internetowej. Pozostałe wyniki zostaną przekazane zainteresowanym szkołom drogą elektroniczną*.
11. Laureaci dyktanda w poniedziałek 15. 12. 2014 r. zostaną zaproszeni na rozdanie nagród, które odbędzie się 17 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w auli strumieńskiego gimnazjum.


*    Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników zgodnie z ustawą z dnia 20.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, którą reprezentują.

 

Strumień 2014 r.

LOGO GIMNAZJUM internet

DSC 7858 

Pilotaż programowania

Chętnie czytam książki

dowcipne, śmieszne, zabawne; - 13.4%
dramatyczne, dynamiczne, ekscytujące; - 5%
refleksyjne, smutne, nostalgiczne; - 1.7%
romantyczne, miłosne, melodramatyczne; - 14.3%
dokumentalne, biograficzne, faktograficzne; - 5.9%
podróżnicze, reporterskie, włóczęgowskie; - 6.7%
obyczajowe, społeczne, młodzieżowe; - 10.1%
poetyckie, liryczne, sentymentalne; - 0%
fantastyczne, irracjonalne, baśniowe; - 17.6%
przerażające, złowieszcze, makabryczne; - 2.5%
sensacyjne, detektywistyczne, kryminalne. - 21%

Wszystkich głosów: 119
Głosowanie w tej sondzie zostało zakończone on: październik 22, 2016

Kliknij obrazek aby zobaczyć folder

folderB chór_canzonetta1
folderB chór_canzonetta2

zaswiadczenie - DBI 2016-page-001

 szkola bez_przemocy_2011

mlodzi glosuja

 

 bezpieczna szkola 001

 

certyfikat przyjazni srodowisku

 

certyfikat-zachowania zdrowotne