godlo polski.svg „JAKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY, TAKI LOS PAŃSTWA” - Isokrates

Zaloguj

Login

Username
Password
Remember Me

Rejestracja

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Zagrożenia w gospodarstwie...

"CHROŃ ŻYCIE,
PRACUJ BEZPIECZNIE"

KONKURS FOTOGRAFICZNY
na cykl zdjęć
pt. "Zagrożenia w gospodarstwie rolnym widziane w obiektywie"


Zapraszam wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym.

Warunki konkursu:
W ramach konkursu należy przygotować 5 wywołanych zdjęć dowolnego formatu przedstawiających zagrożenia zdrowia lub życia w gospodarstwie rolnym widziane oczami ucznia.
Prace muszą być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem ucznia (czytelnie).
Termin składania prac upływa z dniem 28 listopada 2011r. /sala nr 9, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa - p. Klaudia Chrapek/


Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznej pracy wsród młodego pokolenia, szczególnie zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z pracy w gospodarstwie rolnym oraz podstawowe problemy BHP, jak również propagowanie gospodarstwa rolnego jako bezpiecznego warsztatu pracy, a przede wszystkim rozpowszechnienie wśród młodzieży wykazu szczególnie niebezpiecznych prac i czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15 w gospodarstwach rolnych.

Wykaz niebezpiecznych prac w rolnictwie, których nie należy powierzać dzieciom można odnaleźć pod poniższym linkiem:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/przyczyny-i-okolicznosci-wypadkow/niebezpieczne-prace-w-rolnictwie/

W ramach etapu szkolnego, który rozstrzygnięty zostanie z dniem 30 listopada 2011r. każdy uczestnik konkursu przedstawia swój cykl 5 fotografii (praca samodzielna ucznia), na których ujęte zostały problemy wynikające z funkcjonowania zasad BHP w rolnictwie oraz zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Prace powinny wyrażać osobisty stosunek autora do problemów bezpieczeństwa i warunków pracy. Tematem prac może być również ocena zagrożeń występujących w gospodarstwie rolnym oraz propozycja ich eliminacji.

W etapie szkolnym konkursu zostaną wyłonieni jego laureaci. Ocenie podlegać będzie:
- ujęcie problemu zagrożeń występujących w rolnictwie,
- propozycja usprawnień i ograniczenia liczby wypadków,
- estetyka pracy.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Cieszynie.
Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS. Ponadto uczniowie klas III mają możliwość uzyskania dodatkowej oceny celującej  z przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2011r.

 

Powodzenia!

LOGO GIMNAZJUM internet

DSC 7858 

W przedmiotach przyrodniczych najciekawsze są...

doświadczenia i eksperymenty - 42.1%
obserwacje natury, wycieczki - 25.3%
wykłady - 2.1%
zadania i obliczenia - 8.4%
prezentacje i filmy - 7.4%
rozwiązywanie sytuacji problemowych - 6.3%
dyskusje - 6.3%

Wszystkich głosów: 95
Głosowanie w tej sondzie zostało zakończone on: January 3, 2016

Kliknij obrazek aby zobaczyć folder

folderB chór_canzonetta1
folderB chór_canzonetta2

szkola bez_przemocy_2011

mlodzi glosuja

 

 bezpieczna szkola 001

 

certyfikat przyjazni srodowisku

 

certyfikat-zachowania zdrowotne