Biliśmy REKORD w RKO!

  • Drukuj

Piętnastu gimnazjalnych ochotników-ratowników uczciło w ten sposób Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca.

Ratujemy życie! Bo potrafimy!

Solidaryzując się z akcją Jerzego Owsiaka i WOŚP, dn. 17 października 2016 roku zaangażowaliśmy się w szkolną akcję bicia rekordu świata w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób w tym samym czasie. Próba bicia rekordu Guinnessa okazała się świetną okazją do wspólnej nauki RKO i podstawowych zabiegów ratujących życie.

Największą na świecie lekcję resuscytacji, punktualnie o godzinie 12:00, rozpoczęło głośne oznajmienie słowami „Zaczynamy bicie rekordu” opatrzone dodatkowo sygnałem gwizdka. Szkolne bicie rekordu Guinnessa poprzedzone zostało krótkim wprowadzeniem do zajęć (rozdaniem rękawiczek i maseczek do RKO, zapoznaniem z fantomem Little Anne, próbami wdechów i uciśnięć serca) wzbogaconym o film instruktażowy oraz wspólnym omówieniem poprawnego wykonania zabiegów RKO. Po rozpoczęciu ćwiczeń przez uczestników Rekordu uczniowie przy fantomie płynnie zmieniali się po wykonaniu kilku sekwencji algorytmu. Każdy uczeń mógł poprawnie nauczyć się wykonywania uciśnięć klatki piersiowej oraz wdechów ratowniczych. O godzinie 12:30 dźwięk gwizdka oraz słowa „Koniec bicia rekordu” zasygnalizowały oficjalne ukończenie lekcji. Po zakończonym Rekordzie odczytano pomiar czasu ze stoperów i zegarów. Wspólną zabawę dopełniło podsumowanie, symboliczny poczęstunek dla zmęczonych oraz pamiątkowe zdjęcie grupy „Ratowników-Ochotników”.

Półgodzinna resuscytacja – to zabawa ale też wspólna nauka. Pokazaliśmy tym samym, jak ważny jest dla nas temat pierwszej pomocy i umiejętność jej udzielania.

Największa na świecie lekcja resuscytacji za nami. Rekord został pobity, a my udowodniliśmy sobie, że ważną umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej potrafimy praktycznie wykorzystać.

Gimnazjalista ratuje! Bo potrafi! 

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do wspólnej akcji.