"Międzynarodowa Konferencja"

  • Drukuj

 

„Międzynarodowa Konferencja”
na podsumowanie działań projektu transgranicznego
„Podróż przez historię”

Konferencja miała na celu podsumowanie naszego polsko-czeskiego projektu, jak również promocję projektów transgranicznych euroregionów po sąsiednich stronach granicy oraz promocję możliwości zdobywania funduszy europejskich, nie tylko przez szkoły.

 

Uroczystość podsumowującą nasz projekt zaszczyciło wielu szanowanych gości, m.in. czescy partnerzy projektu: dyrektor ostrawskiej szkoły – Josef Svrčina wraz z koordynatorami projektu po czeskiej stronie- Vojtěchem VlčkemJanem Hortvikem. Naszą konferencję międzynarodową niebywale uświetniła obecność wielu znamienitych mówców polskich i zagranicznych.

Prelegenci międzynarodowej konferencji:

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim za wspólnie spędzone razem z nami chwile!

Oto nastąpił kres naszej „Podróży”…

     

 

Po uroczystym programie artystycznym podsumowującym projekt współpracy transgranicznej w naszym gimnazjum, zaproszeni goście uczestniczyli w międzynarodowej konferencji.