Proponowane dni wole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  1. 18 -19-20 kwietnia 2018 r. EGZAMINY GIMNAZJALNE
  2. 30 kwietnia 2018 r./ poniedziałek/
  3. 2 maj 2018 r. / środa /
  4. 4 maja 2018 r. / piątek/
  5. 1 czerwca 2018 r. /piątek/
  6. 21 czerwca 2018 r. /czwartek/

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/ 2018

4 września 2017 r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 grudnia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. – zimowa przerwa świąteczna

 29 stycznia – 11 lutego  2018 r. – ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r. – wiosenna przerwa świąteczna

18 – 19 – 20  kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny

22 czerwca 2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r. – wakacje letnie