godlo polski.svg „JAKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY, TAKI LOS PAŃSTWA” - Isokrates

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna 
dla uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu

• Klasy ogólne – z programem standardowym wynikającym z nowej podstawy programowej, z nauką dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego).

• Klasy o profilu sportowym – lekka atletyka i piłka nożna.

Rok szkolny 2016/ 2017 - 15 oddziałów (w tym 3 ZET), 272 uczniów (stan na 12. 09. 2016 r.)

Gmina Strumień zapewnia uczniom, którzy mieszkają dalej niż 4 km od szkoły, refundację kosztów dojazdu.

Naszą szkołę wyróżnia nowoczesny i estetyczny budynek z bogatym wyposażeniem.

Rozwój zainteresowań naukami ścisłymi umożliwia nowoczesna multimedialna pracownia fizyczno-chemiczna. Szkoła posiada pracownię informatyczną , multimedialną bibliotekę, wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, w tym w tablice interaktywne, oraz w przenośne komputery.

Szkoła zapewnia wszystkim uczniom, a także w razie potrzeby rodzicom, opiekę pedagogiczno-psychologiczną.

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów. Posiadamy monitoring wizyjny.

Wejście i wyjście ze szkoły odbywa się pod kontrolą dorosłych – uczniowie mogą zwolnić się z lekcji na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w indeksie gimnazjalisty, a potwierdzoną przez wychowawcę. Wyjścia dokumentowane są w specjalnej księdze.

W szkole pracuje bardzo doświadczona i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Uczniowie odnoszą sukcesy w gminnych, powiatowych i ogólnopolskich konkursach, uzyskują tytuły finalistów i laureatów w konkursach przedmiotowych, uczestniczą z sukcesami w różnorodnych zawodach sportowych.

Gimnazjum prowadzi klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym oraz piłkarskim, prężnie działa Szkolne Koło Sportowe „Sokół", prowadzone są rozgrywki Piłkarskiej Ligi Gimnazjalnej, a młodzież może korzystać z nowoczesnego boiska sportowego z bieżnią i skocznią do skoku w dal oraz z dwóch sal gimnastycznych.

Niektóre zajęcia odbywają się w formie warsztatowej poza szkołą, łącząc rekreację z nauką (np. w czasie realizacji projektów edukacyjnych, spośród których warto wymienić: „Dziedzictwo kulturowe w regionie", „Turniej rycerski", „Podróż przez historię", „Razem odkrywamy świat", „Pozostał po Nich nie tylko ślad").

Organizujemy wycieczki krajoznawcze. W ramach współpracy trans granicznej realizujemy programy unijne, dzięki którym uczniowie mogli bezpłatnie wyjeżdżać na atrakcyjne wycieczki do Czech i ciekawych miejsc w kraju, np. Centrum Nauki Kopernik.

Na stałe w szkolnym kalendarzu wpisane są wspólne imprezy: rajd integracyjny, ślubowanie; wigilijki europejskie; powitanie wiosny, dzień języka angielskiego i niemieckiego.

Szkoła organizuje Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Strumieńska Żaba" pod stałym patronatem Starosty Cieszyńskiego i Burmistrza Strumienia.

Wizytówką muzyczną szkoły jest chór „CANZONETTA" z bogatą 80-letnią historią i znakomitymi osiągnięciami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Odkryte talenty stają się dla wielu życiową pasją i owocują działalnością Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia".

Działają liczne koła przedmiotowe oraz koło teatralne wzbogacone także o blok anglojęzyczny. Programy artystyczne wystawiane są w odnowionej auli szkolnej wyposażonej w sprzęt nagłaśniający i profesjonalne oświetlenie.

Celem szkoły jest rozwój talentów, aktywności, samodzielności uczniów, promocja działań młodzieży na szeroką skalę – także międzynarodową; kreowanie pozytywnych wzorów działalności naukowej, artystycznej, sportowej, społecznej. Młodzież ma możliwość publikowania wyników swojej pracy w kalendarzu gimnazjalnym, broszurach naukowych czy stronie internetowej. Uczniowie zdolni w ramach lekcji i zajęć pozalekcyjnych mogą liczyć na indywidualne traktowanie, otrzymują rozszerzone treści kształcenia, motywowani są do samodzielnej pracy; ich osiągnięcia nagradzane są zgodnie z zasadami WSO. Zajęcia dostosowywane są do potrzeb uczniów, współpraca obejmuje również ich rodziców. Duży nacisk kładzie się na metody aktywizujące, techniki ułatwiające porządkowanie i zapamiętywanie wiedzy oraz jej praktyczne wykorzystanie, np. w formie doświadczeń. W szkole uczniowie mają wiele okazji do publicznych występów, gdyż nasza szkoła jest ważnym ogniwem oferty kulturalnej miasteczka, np. tradycyjnie większość wywiadówek wzbogacona jest o występy artystyczne młodzieży.

W szkole tworzone są klasy dla uczniów Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego, których obecność sprzyja integracji i rozwojowi empatii; wspólnie realizowane są imprezy szkolne czy zajęcia z arteterapii. Integracja sportowa owocuje udziałem uczniów w przygotowaniach do Olimpiad Specjalnych Polska.

Szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowymi także z zagranicy, instytucjami kulturalnymi, lokalnymi stowarzyszeniami. Działania na rzecz uczniów wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum – współorganizator wielu imprez, fundator nagród; najważniejsze osiągnięcia nagradzane są także przez Radę Rodziców. Szkoła ściśle współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi, takimi jak Miejski Ośrodek Kultury, teatry, muzea itp. Gościmy ciekawych ludzi – podróżników, naukowców, którzy własnym życiem utwierdzają młodzież, że warto realizować pasje, ciągle zmierzać ku doskonałości. Aktywnie współpracujemy z Kościołami – Rzymskokatolickim i Ewangelicko-Augsburskim w duchu ekumenizmu i twórczego rozwoju młodzieży.

Znakiem najważniejszych dla nas wartości jest sztandar jako świadek prawdy, znak wspólnoty, symbol ciągłości i trwania. Wyrażone za pośrednictwem niego idee są przewodnikiem naszej wspólnoty.

Naszą szkołę można polubić!

LOGO GIMNAZJUM internet

DSC 7858 

Pilotaż programowania

Chętnie czytam książki

dowcipne, śmieszne, zabawne; - 13.4%
dramatyczne, dynamiczne, ekscytujące; - 5%
refleksyjne, smutne, nostalgiczne; - 1.7%
romantyczne, miłosne, melodramatyczne; - 14.3%
dokumentalne, biograficzne, faktograficzne; - 5.9%
podróżnicze, reporterskie, włóczęgowskie; - 6.7%
obyczajowe, społeczne, młodzieżowe; - 10.1%
poetyckie, liryczne, sentymentalne; - 0%
fantastyczne, irracjonalne, baśniowe; - 17.6%
przerażające, złowieszcze, makabryczne; - 2.5%
sensacyjne, detektywistyczne, kryminalne. - 21%

Wszystkich głosów: 119
Głosowanie w tej sondzie zostało zakończone on: październik 22, 2016

Kliknij obrazek aby zobaczyć folder

folderB chór_canzonetta1
folderB chór_canzonetta2

zaswiadczenie - DBI 2016-page-001

 szkola bez_przemocy_2011

mlodzi glosuja

 

 bezpieczna szkola 001

 

certyfikat przyjazni srodowisku

 

certyfikat-zachowania zdrowotne