godlo polski.svg „JAKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY, TAKI LOS PAŃSTWA” - Isokrates

Ogólne informacje o szkole

Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu znajduje się przy ulicy 1 Maja 38 (dawniej budynek szkoły podstawowej) i jest placówką, do której uczęszczają uczniowie z rejonu miasta Strumienia oraz sołectw należących do gminy Strumień: Bąkowa, Zabłocia i Zbytkowa.

Uczniowie uczą się w 11 oddziałach klasowych oraz 3 zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym i piłki nożnej.

W gimnazjum prowadzone są lekcje dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego.

Szkoła posiada aulę, salę gimnastyczną, świetlicę szkolną wraz ze stołówką dla uczniów, pracownię informatyczną oraz bibliotekę z dostępem do internetu. W wyremontowanym przyziemiu mieszczą się sale Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego z zapleczem kuchennym,  sala lustrzana przeznaczona do ćwiczeń gimnastycznych oraz minisiłownia.

Otoczenie i wnętrze budynku są monitorowane.

Gimnazjum zapewnia uczniom urozmaicone formy zajęć edukacyjnych oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, m. in.: chór szkolny "Canzonetta", SKS, koło teatralne (anglojęzyczne) oraz koła przedmiotowe. Działa tu także Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzące działalnośc charytatywną i grupa Wolontariaci inicjująca działania integracyjne. Gimnazjum jest inicjatorem Powiatowego Konkursu Przedmiotowego "Strumieńska Żaba", corocznie wydaje kalendarz gimnazjalny z autorskimi pracami uczniów. Szczególnie mocno rozwinięta jest współpraca transgraniczna, owocująca licznymi projektami bogatymi w różnorodne przedsięwzięcia (w tym wycieczki projektowe). Gimnazjum aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej jako gospodarz uroczystych sesji Rady Miejskiej, współautor rekonstrukcji historycznych, przedstawień plenerowych (także we współpracy z miejscową parafią).

W 2008 r. powołano Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Strumieniu, którego celem jest szeroko pojęta działalność na rzecz gimnazjum, wspomaganie jego działań wychowawczych, kulturalnych, sportowych itd., a także wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do poprawy warunków nauki.

Więcej informacji w Ofercie edukacyjnej.

LOGO GIMNAZJUM internet

DSC 7858 

Pilotaż programowania

Chętnie czytam książki

dowcipne, śmieszne, zabawne; - 13.4%
dramatyczne, dynamiczne, ekscytujące; - 5%
refleksyjne, smutne, nostalgiczne; - 1.7%
romantyczne, miłosne, melodramatyczne; - 14.3%
dokumentalne, biograficzne, faktograficzne; - 5.9%
podróżnicze, reporterskie, włóczęgowskie; - 6.7%
obyczajowe, społeczne, młodzieżowe; - 10.1%
poetyckie, liryczne, sentymentalne; - 0%
fantastyczne, irracjonalne, baśniowe; - 17.6%
przerażające, złowieszcze, makabryczne; - 2.5%
sensacyjne, detektywistyczne, kryminalne. - 21%

Wszystkich głosów: 119
Głosowanie w tej sondzie zostało zakończone on: październik 22, 2016

Kliknij obrazek aby zobaczyć folder

folderB chór_canzonetta1
folderB chór_canzonetta2

zaswiadczenie - DBI 2016-page-001

 szkola bez_przemocy_2011

mlodzi glosuja

 

 bezpieczna szkola 001

 

certyfikat przyjazni srodowisku

 

certyfikat-zachowania zdrowotne