godlo polski.svg „JAKIE WYCHOWANIE MŁODZIEŻY, TAKI LOS PAŃSTWA” - Isokrates

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

 • powszechny
- zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

 • obowiązkowy
- przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

 • zewnętrzny
- pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

 • pisemny
- przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury.

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy)

 

19 kwietnia 2017 roku

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

przedmioty

godzina

czas trwania

typ zadań

zakres

historia

i wiedza o społeczeństwie

9:00 
- +/-10:00

60 minut*

zadania zamknięte

obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

ok. 60 minut przerwy

język polski

11:00 
- +/-12:30

90 minut**

zadania zamknięte
i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego ustalone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

 

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

20 kwietnia 2017 roku

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

przedmioty

godzina

czas trwania

typ zadań

zakres

biologia, chemia, fizyka, geografia

9:00 
- +/-10:00

60 minut*

zadania zamknięte

obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu biologii, chemii, fizyki, geografii ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

ok. 60 minut przerwy

matematyka

11:00 
- +/-12:30

90 minut**

zadania zamknięte
i otwarte

obejmuje wiadomości i umiejętności 
z zakresu matematyki ustalone 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisane wymaganiami ogólnymi (cele kształcenia) i szczegółowymi (treści nauczania)

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

 

21 kwietnia 2017 roku 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 

poziom

godzina

czas trwania

typ zadań

zakres

podstawowy 
(obowiązkowy dla wszystkich uczniów)

9:00 
- +/-10:00

60 minut*

zadania zamknięte

obejmuje zakres wymagań dla poziomu III.0

ok. 60 minut przerwy

rozszerzony 
(obowiązkowy dla uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowanie wymagań dla II etapu edukacyjnego, możliwy dla uczniów, którzy w gimnazjum rozpoczęli naukę języka obcego )

11:00 
- +/-12:30

60 minut**

zadania zamknięte
i otwarte

obejmuje zakres wymagań dla poziomu III.1

* dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut,

** dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut.

Komunikaty CKE w sprawie harmonogramu, dostosowań, przyborach, organizacji egzmainów 2016/2017zobacz tutaj.

 

 

LOGO GIMNAZJUM internet

DSC 7858 

Pilotaż programowania

Chętnie czytam książki

dowcipne, śmieszne, zabawne; - 13.4%
dramatyczne, dynamiczne, ekscytujące; - 5%
refleksyjne, smutne, nostalgiczne; - 1.7%
romantyczne, miłosne, melodramatyczne; - 14.3%
dokumentalne, biograficzne, faktograficzne; - 5.9%
podróżnicze, reporterskie, włóczęgowskie; - 6.7%
obyczajowe, społeczne, młodzieżowe; - 10.1%
poetyckie, liryczne, sentymentalne; - 0%
fantastyczne, irracjonalne, baśniowe; - 17.6%
przerażające, złowieszcze, makabryczne; - 2.5%
sensacyjne, detektywistyczne, kryminalne. - 21%

Wszystkich głosów: 119
Głosowanie w tej sondzie zostało zakończone on: październik 22, 2016

Kliknij obrazek aby zobaczyć folder

folderB chór_canzonetta1
folderB chór_canzonetta2

zaswiadczenie - DBI 2016-page-001

 szkola bez_przemocy_2011

mlodzi glosuja

 

 bezpieczna szkola 001

 

certyfikat przyjazni srodowisku

 

certyfikat-zachowania zdrowotne