Poszukaj pomocy...

  • Drukuj

227 1Przydatne telefony:

MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA – 988

NIEBIESKA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie) – 080120002

POMARAŃCZOWA LINIA (Ogólnopolskie Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków)  - 0801140068

NARKOTYKI – NARKOMANIA (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – 0801199990

AIDS (Ogólnopolski Telefon Zaufania) – (22) 6225001

ZATRZYMAJ PRZEMOC (Telefon Zaufania) - 0800120148

RZECZNIK PRAW DZIECKA (Dziecięcy Telefon Zaufania ) - 800121212

Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu wychowanie i profilaktyki, dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

 

 Przydatne strony, linki:

bezpieczny-uczen.pl

 narkomania.gov.pl

narkomania.org.pl

narkoslang.pl

dopalaczeinfo.pl

plytkawyobraznia.pl

 przeciw przemocy domowej Cieszyn

saferinternet.pl  (Kampania „Dziecko w sieci”)

strona KPP w Cieszynie - przydatne linki